KNTWRE 2018

XII Konferencja Naukowo-Techniczna
Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej
KNTWRE 2018

jest kolejną okazją do wymiany poglądów
pomiędzy użytkownikami, producentami oraz naukowcami
uczestniczącymi w wykorzystaniu i rozwoju
systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej.
Konferencja jest też miejscem do rozmów
bilateralnych i nawiązywania kontaktów roboczych.

W ramach konferencji KNTWRE 2018 w godzinach przedpołudniowych 19 listopada 2018 r. planowane jest przeprowadzenie sesji niejawnej.
W późniejszym okresie zostaną skierowane pisma do instytucji ze szczegółami organizacyjnymi oraz z prośbą o podanie tematyki wystąpień i osób prezentujących.

Z poważaniem,
Komitet organizacyjny KNTWRE 2018