KNTWRE 2018

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Systemy Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej KNTWRE 2018

jest kolejną okazją do wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami, producentami oraz naukowcami uczestniczącymi w wykorzystaniu i rozwoju systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej. Konferencja jest też miejscem do rozmów bilateralnych i nawiązywania kontaktów roboczych.

W ramach konferencji KNTWRE 2018 w dniu 19 listopada 2018 r. odbyła się sesja niejawna KNTWRE 2018 dla zdeklarowanych uczestników.

Termin przesyłania przeredagowanych i sformatowanych materiałów z KNTWRE 2018 do systemu SPIE został przedłużony do 20 grudnia 2018r.

Aktualne informacje dla autorów artykułów zakwalifikowanych do publikacji w Proceedings of SPIE dostępne są w zakładce INFORMACJE DLA AUTORÓW lub pod linkiem KOMUNIKAT 3

Z poważaniem,
Komitet organizacyjny KNTWRE 2018